MR

De Medezeggenschapsraad (MR) …

  • bestaat uit 2 ouders en 2 leerkrachten van Talentrijk.
  • fungeert als klankbord voor ouders en teamleden.
  • vergadert 5 keer per jaar.
  • denkt mee en geeft instemming over zaken die op school spelen, zoals het schoolplan, de formatie, passend onderwijs en nieuwe ontwikkelingen.
Heeft u vragen of opmerkingen voor de MR? Spreek ons aan op school of stuur een mailtje naar schoolmr@talentrijk-ikt.nl.
   
  Even voorstellen...
   
Ik ben Rita Klein Tijssink, moeder van twee kinderen en oma van een kleindochter. En juf van groep 4! Ik ben vanaf het begin bij Talentrijk betrokken en daarvoor heb ik op vele andere scholen in allerlei groepen gewerkt. Tevens ben ik taalleesspecialist. Dat betekent dat ik me op onze school en andere scholen bezig houd met allerlei zaken die met taal en lezen te maken hebben, zoals de bibliotheek, de taal- en leeslessen, kinderen die met RT-programma's werken etc. Het lijkt me interessant om ook met ouders in de MR te sparren over allerlei zaken die op school spelen. Zo zijn we samen verantwoordelijk voor de ontwikkeling van uw kind.
   
Graag wil ik me even voorstellen. Mijn naam is Karin ter Hedde. Als afgevaardigde van het team zit ik in de MR van Talentrijk. Tevens zit ik in de GMR van de stichting Ieder Kind Telt. Op deze manier zijn de lijntjes tussen MR en GMR kort. Al vele jaren ben ik werkzaam in het onderwijs. De meeste jaren heb ik als “kleuterjuf” voor de klas gestaan. De laatste jaren ben ik interbegeleider van alle groepen. Daarnaast zit ik in het management team van onze mooie school! Met veel plezier werk ik mee aan de ontwikkeling van uw kind(eren).
   
Mijn naam is Mirjam Hoogsteder- Beukenkamp.
Ik ben moeder van Luna (middelbare school) en van Kai en Liam (groep 5). Ik heb mij eigen coaching praktijk Liefdevol Coaching, waar ik kinderen, ouders, en leerkrachten coach en begeleid.
Vanuit mijn werk ben ik gewend om naar het geheel te kijken en vanuit dat overzicht te handelen, deze expertise is fijn om ook in te kunnen inzetten binnen de MR.
   
Mijn naam is: Marije Ehrenhard. Ik ben de moeder van: Nikki, Boaz en Nina. Sinds 2017 zit ik in MR van Talentrijk. Ik vind het fijn om wat te kunnen betekenen voor de school van onze kinderen; samen brainstormen, misschien verschil kunnen maken, opkomen voor belangen en kritisch nadenken/meedenken over schoolse zaken. Binnen de MR is er de ruimte en openheid om allerlei onderwerpen te kunnen bespreken. Ik hoop dat je één van ons weet te vinden indien nodig.
   

Klik hier voor de notulen van 1 februari 2023.

Klik hier voor de notulen van 28 september 2022.

Klik hier voor de notulen van 21 april 2022.

Klik hier voor de notulen van 02 februari 2022.